Geannuleerd: Lezing 11 december: overgang van po naar vo

De lezing is vanwege de weersomstandigheden geannuleerd. 

Voor veel kinderen is de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Veranderingen, nieuwe gezichten, veel meer docenten, nieuwe vakken en nog veel meer wat er op hen afkomt. Een goede voorbereiding op en begeleiding tijdens deze overstap helpt om succesvol te beginnen aan het voortgezet onderwijs. Het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant heeft voor de regio onderzocht hoe dat het beste kan gebeuren voor leerlingen met (kenmerken van) autisme.

Er zijn meerdere manieren en instrumenten die gebruikt kunnen worden. Het blijkt dat deze hulpmiddelen ook prima in te zetten zijn voor andere (kwetsbare) leerlingen. Bij deze lezing hoor je wat er allemaal mogelijk is om thuis en op school kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op het vo en te ontvangen en begeleiden in het vo.  

Klik hier voor meer informatie of om je aan te melden.