Expertisemiddag Externe Dienstverlening geslaagd!

Leerlingen met onzichtbare beperkingen

Op dinsdag 31 mei organiseerde de Externe Dienstverlening van Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (SSOE) een expertisemiddag met als thema: leerlingen met onzichtbare beperkingen.
Het hebben van een beperking die niet aan de buitenkant zichtbaar is, kan leiden tot het ervaren van onbegrip en frustratie. Tijdens deze middag deelde de Externe Dienstverlening (ED) haar kennis en ervaringen met de vele deelnemers.

Opening

Na het openingswoord van Theo Franx was er een inleiding door Sandra Koot van Educote. Zij maakte een mooie verbinding tussen informatie over onzichtbare handicaps en een persoonlijk verhaal.

Informatiemarkt

In de pauze konden de deelnemers de informatiemarkt bezoeken. Hier konden ze zich laten informeren over de mogelijkheden die de ED biedt op het gebied van ondersteuning bij de schrijfmotoriek.

Ook de andere diensten van de ED en het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant kwamen uitgebreid aan bod. Zo heeft de ED veel kennis op het gebied van de rekenmethodiek en -materialen van Numicon. Verschillende scholen hebben al workshops over deze bijzondere rekenmethode gevolgd en gebruiken de materialen van Numicon.

Beleving

Na de pauze waren er verschillende belevingsworkshops. De workshops voor het primair onderwijs richtten zich op het bewust worden wat een onzichtbare beperking inhoudt op het gebied van informatieverwerking, automatiseren, handelingsinzicht en coördinatie. De deelnemers konden aan de hand van opdrachten ervaren hoe het voor een leerling kan voelen als je problemen hebt op een van deze gebieden. Er is ook gekeken naar hoe je dit kan signaleren in de klas en wat oplossingen kunnen zijn.

De workshops voor het voortgezet onderwijs vormden eveneens een ervaringscircuit. Daarnaast werd uitgelegd welke stappen je als docent, zorgcoördinator et cetera kan nemen om bij een leerling problemen te signaleren en hier vervolgstappen op te zetten.

De middag werd perfect verzorgd door leerlingen van de Mytylschool in Eindhoven. Zij waren actief in de voorbereidingen, bij de receptie, het ontvangen van de gasten en de catering. 

Vervolg

Omdat de middag al snel helemaal was volgeboekt, komt er een nieuwe middag voor geïnteresseerden die te laat waren met inschrijven. Op de website van de ED vind je een overzicht van de expertisemiddagen die de ED organiseert in schooljaar 2016-2017. Klik hier voor het overzicht.

Bezoek onze websites en schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Externe Dienstverlening

Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant

Graag tot ziens!