conferentie 'Samen werkt'

Binnen Passend Onderwijs hebben we te maken met leerlingen met verschillende onderwijsbehoeften. Welke ondersteuning heb je nodig om hieraan te voldoen?

Daarvoor kun je samenwerken met ambulante diensten van scholen voor speciaal onderwijs. Maar waar vind je wat je nodig hebt? 
 

Neem deel aan de 

Conferentie 'Samen werkt!'

regio Helmond-Peelland

28 september 2016 in Helmond

 

Samenwerken

Om te laten zien hoe je kunt samenwerken met de ambulante diensten organiseren we, net als vorig jaar, deze conferentie voor alle medewerkers van PO- en VO-scholen in de regio Helmond-Peelland.

Tijdens deze middag krijg je de mogelijkheid om twee inhoudelijke workshops te volgen (aanbod voor PO en voor VO). Tijdens de infomarkt kun je elkaar ontmoeten en zien wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Lees hier alle informatie en schrijf je in!

De gezamenlijke ambulante diensten:

  • De Berkenschutse
  • De Taalbrug
  • De Zwengel
  • Triade
  • Externe Dienstverlening SSOE
  • Mytylschool Eindhoven
  • Antoon van Dijkschool 
  • Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant