31 maart gratis lezing 'Autisme en leren leren

Monique Schoenmakers van Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant geeft op 31 maart van 19.30-21.00 uur in het kader van de Autismeweek een gratis avondwebinar over ‘Autisme en leren leren’. 

Hoe maak je een boekverslag? Hoe maak je een goede samenvatting van de lesstof van geschiedenis? Hoe weet ik bij wiskunde welke afbeeldingen in het boek belangrijke informatie bevatten en welke afbeelding slechts ter versiering zijn?

Voor een leerling met een autismespectrumstoornis (ASS) kan het lastig zijn het schoolwerk op een goede, efficiënte manier aan te pakken. Als je moeite hebt met het scheiden van hoofd- en bijzaken, wat heel kenmerkend is voor een leerling met ASS, hoe kan je dan een goede samenvatting maken? Als je moeite hebt met het zien van samenhang, is het logisch dat je de opbouw van de lesstof bij Engels niet in één oogopslag ziet. In deze lezing geven we meer informatie over leren leren bij deze leerlingen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden krijg je adviezen hoe je leerlingen hierbij kunt begeleiden. 

Wil je hier graag bij zijn? Registreer je dan via deze link: 


https://autismezuidoostbrabant.nl/netwerkbijeenkomsten/autisme-en-leren-...