21 oktober: lezing 'Autisme en de overgang van po naar vo'

Na groep 8 komt er een nieuwe start: de overstap naar het voortgezet onderwijs. Voor kinderen en jongeren met een ASS zijn veranderingen vaak lastig. Een bestaand evenwicht wordt door een verandering verstoord: de omgeving verandert en de taakeisen worden plotseling anders en/of hoger. De overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is een moment waarop het leven van alledag ingrijpend verandert.

In het voortgezet onderwijs staat niet meer de hele dag dezelfde leerkracht voor de klas en wordt meer zelfstandigheid van de leerling verwacht, bijv. bij het plannen en maken van huiswerk. Er wordt in het voortgezet onderwijs steeds meer een beroep gedaan op: de integratie van verspreide informatie, planning, zelfcontrole en zelfreflectie en op sociale en communicatieve vaardigheden van de leerling. Hoe kies je een goede school voor vo? Hoe bereid je de leerling voor op het voortgezet onderwijs? Hoe zorg je ervoor dat mensen in het vo weten wat de leerling nodig heeft? Welke hulpmiddelen zijn er beschikbaar?

De lezing wordt gegeven door Saskia Sliepenbeek. Zij is medewerker van het Autisme Steunpunt en projectbegeleider voor het project 'Vast en zeker naar het vo' van samenwerkingsverbanden Helmond-Peelland. Zij doet dit samen met Oscar Wouterse die, vanuit eigen ervaring, kan vertellen hoe het is om met autisme onvoorbereid op een vo-school te starten.

Kijk hier welke lezingen er nog meer gepland staan.

Doelgroep

- Professionals uit alle vormen van onderwijs en hulpverlening
- Ouders

Tijdsduur

Van 19.30 - 21.00 uur 

Locatie

MBS Eindhoven
Venetiëstraat 43
5632 RM  EINDHOVEN

Kosten

€ 10,00 per deelnemer, bij voorkeur via pinbetaling bij binnenkomst (inclusief koffie en thee).

Inschrijven

Klik hier om je in te schrijven. Je ontvangt een mail ter bevestiging van je aanmelding.

Op al onze diensten zijn de  Algemene leveringsvoorwaarden en de Klachtenregeling SSOE van toepassing.