Monique Schoenmakers

Na de Pabo ben ik gaan werken als groepsleerkracht in het speciaal onderwijs. Op deze school gaf ik les aan leerlingen met ernstige gedragsproblemen en een verstandelijke beperking. Mijn interesse om te werken met leerlingen met autisme is hier ontstaan. Ik heb vervolgens de opleiding tot gespecialiseerd leerkracht Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen (ZMOK) en Autisme gevolgd. Naast mijn werk als groepsleerkracht werkte ik als ambulant begeleider waarbij ik kinderen, vaak met autisme, met een rugzakje begeleidde in het regulier onderwijs. Na het afronden van de opleiding Pedagogische Wetenschappen met als richting onderwijskunde, ben ik aan de slag gegaan bij het Autisme Steunpunt en een organisatie die zich richt op het begeleiden en behandelen van mensen met autisme in alle contexten en uiteenlopende leeftijden. 

Vanwege de komst van passend onderwijs kwam mijn baan bij het Autisme Steunpunt indertijd te vervallen en heb ik de overstap gemaakt naar de lerarenopleiding Omgangskunde. Een heel leuke baan maar het werken met mensen met autisme blijft trekken. Vandaar dat ik gekozen heb om (opnieuw) aan de slag te gaan bij het Autisme Steunpunt. 

Samen met anderen op zoek naar mogelijkheden om echt passend onderwijs te creëren voor elke leerling…dat is de uitdaging die ik graag aan wil gaan!