Managementsessie Zorg voor Structuur

"In het kader van passend onderwijs wilden mijn IB-er en ik ons ondersteuningsprofiel wat meer inhoud geven. Onze IB-er is jarenlang ambulant begeleider geweest voor Rec-Chiron. Zij heeft veel ervaring met de begeleiding van autistische kinderen en heeft haar ervaring en kundigheid uiteraard ook met ons team gedeeld. Bovendien ervaren we dat er steeds meer kinderen komen die ontzettend veel behoefte hebben aan structuur.

Daarom wilden we graag een systeem dat enerzijds de stand van zaken rondom onze aanpak van structuurgevoelige kinderen zou weergeven en anderzijds zochten we een systeem dat ook suggesties zou geven voor een nog betere aanpak. Dit alles hebben we gevonden in de managementsessie: ‘Zorg voor structuur’. Onder begeleiding van Saskia Sliepenbeek van het Autisme Steunpunt hebben we een middag bij elkaar gezeten en heel intensief, middels een gedetailleerde vragenlijst, onze aanpak geïnventariseerd en besproken. Natuurlijk is het daarna wel noodzakelijk om zelf een plan van aanpak te maken en dit verder weg te zetten in je eigen organisatie.

Maar…..op deze middag is hiervoor de basis gelegd. De managementsessie “zorg voor structuur” heeft zeker aan onze verwachtingen voldaan."

Jeanne Verberne, Directeur brede school d’n Bogerd