Lezing autisme in het onderwijs (basiskennis)

Een leerling in de klas die bijna nooit een hulpvraag stelt
Een leerling in de klas die steeds maar praat over zijn hobby vissen: waar is hij gaan vissen, wat heeft hij gevangen, met welke hengel, enz.
Een leerling in de klas die in de pauze vaak alleen is en dat prima lijkt te vinden.

Zomaar een paar voorbeelden van gedragingen van kinderen met autisme die zichtbaar zijn in de school. Als je weet dat de leerling de diagnose ASS heeft, wat betekent dit dan voor de leerling en voor jou als docent of begeleider?

Tijdens deze lezing wordt uitleg gegeven over de kenmerken van autisme en de manier waarop dit zichtbaar in het onderwijs. Denk bijv. aan tekorten in de sociale communicatie en interactie en bijzonderheden in de prikkelverwerking.

Ook komen drie verklaringen voor het gedrag van kinderen met autisme aan bod: Centrale Coherentie, Theory of Mind en Executieve Functies. Wat betekenen deze begrippen en hoe ziet dit eruit in de klas?

Naast de theorie komen er veel voorbeelden aan bod. De lezing is gericht op basiskennis over autisme. Denk bijv. aan een leerkracht die voor het eerst een leerling met autisme in de klas heeft of krijgt. Denk bijv. aan ouders van wie het kind recent de diagnose ASS heeft gekregen. De lezing richt zich voornamelijk op autisme in het basis- en voortgezet onderwijs.

Doelgroep

- Professionals uit alle vormen van onderwijs, buitenschoolse opvang en hulpverlening
- Ouders

Datum

Woensdagmiddag 10 april 2024, 15.00 - 16.30 uur

Kosten en inschrijven

€ 20,00 per deelnemer, tickets te bestellen via Eventbrite. De lezing vindt plaats bij MBS Eindhoven, Venetiëstraat 43, Eindhoven.

De lezing gaat door bij minimaal 15 aanmeldingen. Aanmelden geschiedt via Eventbrite.

Op al onze diensten zijn de Algemene leveringsvoorwaarden en de Klachtenregeling SSOE van toepassing.