Lezing Autisme en leren leren

Hoe maak je een boekverslag? Hoe maak je een goede samenvatting van de lesstof van geschiedenis? Hoe weet ik bij wiskunde welke afbeeldingen in het boek belangrijke informatie bevatten en welke afbeelding slechts ter versiering zijn?

Voor een leerling met een autismespectrumstoornis (ASS) kan het lastig zijn het schoolwerk op een goede, efficiënte manier aan te pakken. Als je moeite hebt met het scheiden van hoofd- en bijzaken, wat heel kenmerkend is voor een leerling met ASS, hoe kan je dan een goede samenvatting maken? Als je moeite hebt met het zien van samenhang, is het logisch dat je de opbouw van de lesstof bij Engels niet in één oogopslag ziet. In deze lezing geven we meer informatie over leren leren bij deze leerlingen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden krijg je adviezen hoe je leerlingen hierbij kunt begeleiden.

De lezing wordt gegeven door Monique Schoenmakers van het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant (onderdeel van Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra).
Kijk hier welke lezingen gepland staan.

Doelgroep

- Leerkrachten, docenten en intern begeleiders/zorgcoördinatoren uit het primair en voortgezet onderwijs.  

Datum

- 8 juni 2020

Tijd

De lezingen duren van 19.30-21.00 uur

Locatie

MBS Eindhoven
Venetiëstraat 43
5632 RM  EINDHOVEN

Kosten

€ 10,00 per deelnemer, bij voorkeur via pinbetaling bij binnenkomst (inclusief koffie en thee).

Inschrijven

Klik hier om je in te schrijven. Je ontvangt een mail ter bevestiging van je aanmelding.

Op al onze diensten zijn de  Algemene leveringsvoorwaarden en de Klachtenregeling SSOE van toepassing.