Lezing autisme en hoogbegaafdheid

Veel kinderen met autisme hebben een specifieke onderwijsbehoefte. Soms is er naast autisme ook sprake is van hoogbegaafdheid. We spreken dan van ‘dubbelbijzonder’! Dat vraagt meer kennis en inzicht in de behoefte van deze groep kinderen. In de lezing wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

  • Wanneer spreken we van dubbelbijzondere leerlingen?
  • Wat zijn de onderwijsbehoeften van leerlingen met ASS en HB?
  • Hoe kun je tegemoetkomen aan deze onderwijsbehoeften?

Kijk hier welke lezingen gepland staan.

Doelgroep

- Professionals uit alle vormen van primair en voortgezet onderwijs 
- Ouders, verzorgers en begeleiders

Datum

10 juni 2024, 19:30 - 21:00 uur

Kosten en inschrijven

€ 20,00 per deelnemer, tickets zijn binnenkort te bestellen.

De lezing gaat door bij minimaal 15 aanmeldingen. Aanmelden geschiedt via Eventbrite.

Je ontvangt een mail ter bevestiging van je aanmelding.

Op al onze diensten zijn de  Algemene leveringsvoorwaarden en de Klachtenregeling SSOE van toepassing.