Kennisbank

Autismespectrumstoornissen in de DSM-5

Artikel over effecten op klinische, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundige oordeelvorming


'Samen sterk voor leerlingen met autisme'

Praktijkvoorbeeld vanuit Samenwerkingsverband Helmond-Peelland


Spannende (feest)dagen en autisme

Hoe creëer je rust en duidelijkheid voor kinderen met autisme tijdens leuke, maar spannende dagen?


Levensbrede aanpak bij autisme

Aanbevelingen door de werkgroep Vanuit Autisme Bekeken


Handicap of chronisch ziek?

Brochure Gelijke behandeling wettelijk geregeld


Proefschrift over de keuze voor regulier of speciaal onderwijs voor kinderen met een beperking

"Children with emotional and behavioral disorders in special education: placement, progress and family functioning."


Documentatie over studeren met autisme


Een speciale klasgenoot

Hoe begeleid je de klasgenoten van leerlingen met autisme?


Zo zien wij het onderwijs

Onderzoek naar de schoolbeleving van kinderen