Kennisbank

Competentielijst Voortgezet Onderwijs , onderbouw

Welke competenties worden gevraagd van een leerling in de onderbouw van het VO?


Handicap of chronisch ziek?

Brochure Gelijke behandeling wettelijk geregeld


Zo zien wij het onderwijs

Onderzoek naar de schoolbeleving van kinderen


Documentatie over studeren met autisme


Proefschrift over de keuze voor regulier of speciaal onderwijs voor kinderen met een beperking

"Children with emotional and behavioral disorders in special education: placement, progress and family functioning."


Levensbrede aanpak bij autisme

Aanbevelingen door de werkgroep Vanuit Autisme Bekeken


Signaleringslijst autisme

Heeft u een vermoeden van autisme?


Onderwijs Vanuit Autisme Bekeken

"Vanuit autisme bekeken" staat voor een inclusieve samenleving waarin mensen met autisme de kans krijgen om zich in eigen tempo en volgorde te ontwikkelen


Social media in het speciaal onderwijs

Hoe leren we kinderen in het speciaal onderwijs omgaan met sociale media?