Kennisbank

Checklist schoolkeuze voortgezet onderwijs: regulier of speciaal

Een goede overstap van de basisschool en het voortgezet onderwijs is belangrijk.


Competentielijst Voortgezet Onderwijs (VO), bovenbouw

Welke competenties worden gevraagd van een leerling in de bovenbouw van het(VO?


Autismespectrumstoornissen in de DSM-5

Artikel over effecten op klinische, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundige oordeelvorming


'Samen sterk voor leerlingen met autisme'

Praktijkvoorbeeld vanuit Samenwerkingsverband Helmond-Peelland


Spannende (feest)dagen en autisme

Hoe creëer je rust en duidelijkheid voor kinderen met autisme tijdens leuke, maar spannende dagen?


Zo zien wij het onderwijs

Onderzoek naar de schoolbeleving van kinderen


Levensbrede aanpak bij autisme

Aanbevelingen door de werkgroep Vanuit Autisme Bekeken


Handicap of chronisch ziek?

Brochure Gelijke behandeling wettelijk geregeld


Proefschrift over de keuze voor regulier of speciaal onderwijs voor kinderen met een beperking

"Children with emotional and behavioral disorders in special education: placement, progress and family functioning."