'Samen sterk voor leerlingen met autisme'

De samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) in de regio Helmond-Peelland slaan de handen ineen om beter tegemoet te komen aan de behoeften van leerlingen met autisme (ASS). Een breed samengestelde projectgroep werkt aan maatregelen die ertoe moeten leiden dat meer ASS-leerlingen doorstromen naar het reguliere VO en daar hun schoolloopbaan óók afmaken. Marja van Leeuwen, directeur van het samenwerkingsverband VO en Erik Wissink, coördinator van het samenwerkingsverband PO, vertellen hoe de regio daaraan werkt.

bron: Samenwerkingsverband Helmond-Peelland

februari 2016