Project Happybots in samenwerking met SSOE

De inzet van een robotje ter ondersteuning van de communicatie over gevoel tussen de leerling en de leerkracht

SSOE heeft dit schooljaar onderzoek gedaan naar de inzet van Felix. Felix is een vriendelijk robotje ontwikkelt door Happybots. Als je aan Felix draait verandert hij van kleur en iedere kleur staat voor een gevoel of emotie.  Happybots wil techniek inzetten voor het geluk van mensen. SSOE wil via innovatie de beperkingen van kinderen compenseren. Felix blijkt daar een prachtig middel voor.

Uit de ervaringen en praktijkgericht onderzoek bij 5 leerlingen met autisme en een verstandelijke beperking blijkt dat de communicatie over gevoel tussen leerling en leerkracht verbeterd is. Zodra de leerling Felix op een kleur draait, ziet de leerkracht dit en kan zij reageren door met het kind in gesprek te gaan of bijvoorbeeld door hulp of ontspanning aan te bieden. Dat de leerkracht de emotie van het kind kan zien, geeft bij het kind rust en erkenning en bij de leerkracht begrip.

Zodra de leerling op Felix drukt gaat er een signaal via WIFI naar een online app van Happybots, waardoor data opgeslagen worden. In de app kan na een dag of periode gezien worden hoe vaak het kind bepaalde emoties heeft aangegeven, eventueel aangevuld met aantekeningen in het online logboek. Dit kan eventueel zicht geven op verbanden en patronen.

Door aan te sluiten bij het concept en de taal over emoties en gevoelens van iedere leerling specifiek heeft ieder kind een eigen keuze van kleuren en woorden. Zo werken 2 leerlingen met het ‘stoplichtmodel’ (groen, geel, rood) en anderen met 5 kleuren voor 5 verschillende emoties.  Sommige leerlingen gaan Felix zien als een maatje, of vriendinnetje. Zo heeft één van de leerling Felix omgedoopt naar Felixientje en haalt een ander Felix  ’s morgens liefdevol uit zijn slaapzakje. In tegenstelling tot wat leerkrachten voor het onderzoek aangaven,  blijkt er via Felix wél een gesprek mogelijk te zijn over gevoel.

Uit deze ervaringen uit dit onderzoek blijkt dat Felix een ondersteuningsmiddel kan zijn in de communicatie tussen leerling en leerkracht. Hopelijk steeds meer kinderen die dit nodig hebben.