Competentielijst Voortgezet Onderwijs , onderbouw

Deze lijst geeft inzicht in de competenties die worden gevraagd van leerlingen in de onderbouw van het VO.

 

Bron: SWV PO en VO Helmond-Peelland