Autismespectrumstoornissen in de DSM-5

De komst van de DSM-5 gaat gepaard met de nodige veranderingen, zeker ook het gebied van de Autismespectrumstoornissen (ASS). In dit artikel beschrijft Annelies Spek deze veranderingen en beschrjift ze welke gevolgen dit heeft voor de klinische praktijk, de bedrijfs- en de verzekeringsgeneeskundige oordeelsvorming. Denk hierbij aan psychiatrische expertises en het wel of niet stellen van ziekte of gebrek bij cliënten met kenmerken van ASS. 

bron: Annelies Spek, TBV jaargang 23, nr. 10 (december 2015)