Evaluatie Cursus Autisme (3 dagdelen) aan loopbaanadviseurs MBO

We zijn allemaal heel erg tevreden.

We kregen meer zicht op de problematiek en hoe de student op een juiste manier te begeleiden. De oefeningen waren zinvol, variërend qua inhoud (o.a. gesprekken, autisme belevingscircuit) Inhoudelijke kennis rondom autisme en handige websites en hulpmiddelen/werkvormen. Fijne en praktische tips die ingezet kunnen worden bij trajecten. 

Fijn om alle informatie in een map en digitaal te ontvangen.

Loopbaanadviseurs Gilde Opleidingen (MBO Limburg)