Dana van den Dungen

Na de studie HBO pedagogiek ben ik in 2002 begonnen als groepsleidster op pedologisch instituut De Hondsberg. Mijn werkzaamheden bestonden uit het begeleiden van kinderen met autisme binnen onderwijs, met als doel terugkeer in een klassensituatie. De keuze om als leerkracht aan het werk te gaan, was hierna snel gemaakt. Naast mijn werk als leerkracht in een auti-klas volgde ik als zij-instromer de PABO. Na deze studie heb ik de master gespecialiseerd leerkracht cluster 3 en 4 gehaald. Daarnaast was ik 1 dag per week werkzaam als steunpuntmedewerker voor het Autisme Steunpunt Midden Brabant.

In 2007 heb ik de overstap naar het cluster-2 onderwijs gemaakt om mijn kennis en expertise over autisme binnen deze setting toe te kunnen passen. Sinds augustus 2014 ben ik geregistreerd NVO basis-orthopedagoog met basisaantekening diagnostiek.

Mijn ambitie binnen het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant is, dat ik de kennis over autisme binnen onderwijsorganisaties wil vergroten, zodat de leerkracht zich competent voelt in het bieden van onderwijs aan leerlingen met autisme met als doel dat iedere leerling met autisme kan profiteren van onderwijs binnen een passend onderwijsaanbod.