Consultatie en advies

Beeldvorming complexe casuïstiek

Wilt u de ondersteuningsbehoefte en leerbaarheid van een leerling met autisme, met moeilijk hanteerbaar gedrag of (dreigend) schooluitval in kaart laten brengen?

Wij brengen in kaart wat deze leerling nodig heeft om wél onderwijs te kunnen volgen, eventueel in combinatie met ondersteuning uit (jeugd)zorg.

Wilt u weten wat ons aanbod is, kijk dan bij wat we doen?