Coaching en beeldvorming

'Wij hebben prettig samengewerkt met Saskia Sliepenbeek van het Autisme Steunpunt. Wij hebben haar leren kennen als een betrokken medewerker. Zij heeft zeer veel kennis en ervaring. Haar manier van werken is duidelijk, overzichtelijk en respectvol.

Saskia heeft onze school ondersteund bij een consultatievraag, begeleiding geboden bij arrangementen en samen met docenten begeleiding geboden aan leerlingen.

Deze ondersteuning heeft bijgedragen aan de verbreding van kennis over autisme. De gebruikte methode was voor ons onbekend en bleek een zeer goed middel voor leerling, ouders en school om heldere inzichten te krijgen over de vervolgstappen. De ondersteuning heeft als resultaat dat er een passend advies kwam voor de leerling, ouders en school. De begeleiding samen met de docent heeft ertoe geleid dat de docent zijn kennis heeft kunnen verbreden en handvatten heeft gekregen bij de begeleiding van leerlingen.'

Brigiet van Rens, Team begeleiding en ondersteuning, Varendonck College