Blended-learning: Autisme in het basisonderwijs

Autisme in het basisonderwijs is een scholing die mij weer eens extra kritisch heeft laten kijken naar onze organisatie en mijn eigen handelen: Hoe hebben wij de zaken geregeld en afgesproken met elkaar en doet dit recht aan de behoeften van een aantal kinderen binnen onze school? Daar heb ik een duidelijk antwoord op gekregen.

Het was een zeer gevarieerder scholing die gebruik maakt van verschillende werkvormen. De theorie is helder en in duidelijke taal weergegeven in het handboek dat tevens als werkboek dient. Op deze manier heb ik nu een mooi naslagwerk.

De e-learning maakt de theorie voor mij extra helder, omdat deze d.m.v. beeldmateriaal werd ondersteund. Dit vond ik een zeer mooie aanvulling. Ook heb ik veel gebruik gemaakt van de extra materialen die te vinden zijn in de bibliotheek.
De praktijkopdrachten vond ik zeer toepasbaar, je kunt de geleerde theorie meteen in de praktijk toepassen. Daarnaast waren de opdrachten goed te doen binnen de gestelde tijd. Elke bijeenkomst kreeg je feedback op je gemaakte opdracht die je instaat stelt de volgende keer nog breder te kijken.

Ik vond het zeer waardevol dat er opdrachten waren die door een leerkracht gedaan konden worden, maar ook aanpasbaar waren voor een Intern begeleider.
De klassikale bijeenkomsten gaven een extra verdieping aan de theorie en de praktijkopdrachten doordat je er met elkaar erover in gesprek kon gaan. De kleine groepssetting maakte dat iedereen op zijn/haar manier zijn steentje kon bijdragen.

Daarnaast, zeker niet onbelangrijk, werd de cursus door een gemotiveerde en ervaren cursusleidster (red.: Dana van den Dungen) gegeven. Zij had hele mooie tips en aanvulling vanuit haar eigen praktijk.

 

Natascha Meeusen, intern begeleider, Mariaschool Someren