Begeleidingstraject van een leerling met autisme in het vo

Monique (foto) heeft, met haar observaties, in kaart gebracht waar de leerling bij gebaat is. Bovendien is helder geworden welke (overleving)strategieën hij hanteert, wat de status is van zijn zelfvertrouwen en hoe het met zijn prikkelgevoeligheid is gesteld. 

De handelingsadviezen die door Monique zijn opgesteld naar aanleiding van haar observaties waren helder en helpend. Deze handelingsadviezen zijn met de betrokken docenten gedeeld. 

Monique heeft alle partijen met elkaar om de tafel gezet en concrete afspraken gemaakt. Vervolgens heeft ze deze steeds in een overzichtelijk doelenschema gezet, zodat voor alle partijen duidelijk was wat de gemaakte afspraken waren en wie welke actie op welke termijn zou realiseren.

Het  grotere plaatje was voor iedereen helder en we konden met elkaar de leerling zo goed mogelijk begeleiden om zijn diploma te halen en de voorbereiding voor het MBO op poten te zetten. 

Vanuit de begeleidingsmomenten zag Monique waar de leerling bij gebaat is; het grotere plaatje schetsen en op papier zetten, alle deelstappen uitsplitsen, relativeren/in perspectief zetten en de leerling zo veel mogelijk eigen regie laten pakken.

De leerling had baat bij de begeleiding; voor hem werden zaken die onduidelijk waren snel opgepakt. Bovendien zorgde deze frequentie in begeleiding dat de leerling meer aan het handje kon worden meegenomen. Hij had letterlijk minder tijd/ruimte om van het pad richting diploma te geraken. Monique hielp de leerling om alle deelstappen te doorlopen en zich aan de gemaakte afspraken te houden. Hierdoor bleven zaken overzichtelijk en duidelijk waardoor hij (meer) rust ervaarde. Het behalen van zijn diploma is gerealiseerd, het was een succesvol traject!

Megan Morgenstern, Ambulant begeleider, Jan van Brabant College Helmond