Begeleidingstraject van een leerling met autisme in het po

Nadat het welbevinden van een leerling op onze school hard achteruit ging, hebben we het Autisme Steunpunt benaderd voor een arrangement. Wij hebben het traject als heel prettig ervaren, omdat er een fijne samenwerking ontstond tussen ouders, school en Autisme Steunpunt. Dit heeft een hele positieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de leerling. Zonder de begeleiding van het Autisme Steunpunt hadden we deze leerling waarschijnlijk niet op onze school kunnen houden. De adviezen die de leerkrachten, kwaliteitsondersteuner en ouders hebben gekregen, waren direct bruikbaar en gaven daardoor ook snel een positief resultaat in het welbevinden. Deze adviezen gaan ons helpen om deze leerling op de juiste manier verder te begeleiden op onze school.

Juli 2021

 

Ankie Buma, kwaliteitsondersteuner Basisschool De Meent, Waalre