2 Workshops Intergemeentelijke Sociale Dienst De Kempen

Sinds 1 januari 2007 hebben de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden een gezamenlijke sociale dienst: de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) de Kempen.
ISD de Kempen voert voor de vijf gemeenten taken uit op het gebied van werk, inkomen en zorg. ISD de Kempen is gevestigd in Bladel.

Het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant heeft in maart en aprl 2016 twee studiemiddagen verzorgd voor de indicatiestellers WMO. Na een inleiding met theorie en een update over autisme hebben de deelnemers het Autisme Belevingscircuit (ABC) gedaan. In de tweede middag is er gewerkt aan het voeren van goede gesprekken met cliënten met autisme.

Een medewerker van het ISD De Kempen, afdeling WMO, zegt er dit over:

“…Goed aangepaste training op onze dagelijkse praktijk als WMO-consulenten… 

Duidelijke handvatten voor de gesprekken die we hebben met cliënten met autisme, alsmede familie en/of begeleiding, in het kader van de wmo…”