blok_shadow_vervolg.png (698 bytes)

Ontstaan

Eind 2001 is op initiatief van het Ministerie van OCW het Landelijk Netwerk Autisme (LNA) van start gegaan. De reden voor dit initiatief was dat leerlingen met een vorm van Autismespectrumstoornissen op bijna alle reguliere en speciale scholen een plek hebben. Deze scholen hadden en hebben behoefte aan onderstening in het begeleiden van deze leerlingen.

Waarom Autisme Steunpunten?

In Autisme Steunpunten wordt deskundigheid gebundeld en verder verspreid. Leerlingen met Autismespectrumstoornissen verwerken informatie anders dan leerlingen zonder ASS. Om leerlingen met een Autismespectrumstoornis goed onderwijs en geoede begeleiding te kunnen bieden is het nodig dat leerkrachten, mentoren (en medeleerlingen) weten wat Autismespectrumstoornissen zijn en hoe je daar mee om kunt gaan.

Onder leiding van het LNA zijn in 2003 de regionale Autisme steunpunten gestart. Sinds 1 augustus 2003 kunnen scholen die behoefte hebben aan informatie of ondersteuning op het gebied van Autismespectrumstoornissen contact opnemen met een Autisme Steunpunt in de regio. In elke regio is door ieder Regionaal Expertise Centrum (REC) is een Autisme Steunpunt ingericht.

Door het wegvallen van de REC's (Passend Onderwijs) en het ophouden te bestaan van de LNA zijn er veranderingen.
Het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant werd ingericht door REC 3-18. Nu is het steunpunt een integraal onderdeel geworden van de Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven (SSOE). Daardoor kunnen alle taken voortgezet worden!
Het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) zal in elk geval in 2014-2015 het landelijk overleg van de Autisme Steunpunten faciliteren. Op manier blijven de steunpunten met elkaar in contact.

Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant

In Zuidoost-Brabant heef het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant zich sinds 2003 ontwikkeld tot een steunpunt vanuit REC 2 en 3. Het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant hoort nu bij de Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven (SSOE). We werken dan voor SamenwerkingsVerbanden in de regio en beantwoorden vragen en leveren diensten aan hen en andere scholen.
Op 1 september 2013 is het steunpunt verhuist naar de Taalbrug aan de Toledolaan in Eindhoven. Het steunpunt is nu in een school van de SSOE, dichtbij de collega's van de Externe Dienstverlening gehuisvest. Door die situatie zal er steeds beter vanuit een brede kennis en ervaring ondersteuning aan leerlingen en ouders geboden kunnen worden.
 

Scholen en ouders kunnen rechtstreeks contact hebben met het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant via de op de site vermelde contactgegevens.

Gerelateerde info

SSOE

TELEFONISCH SPREEKUUR

Telefonisch spreekuur: dinsdag en donderdag van 9-12 uur:
06-4705 14 91
(m.u.v. schoolvakanties)
Mailen kan ook.

Laatste nieuws

Wat gaan we doen in 2014-2015?
In deze laatste nieuwsbrief van dit schooljaar willen wij u informeren over wat u het komende schooljaar van het Steunpunt mag verwachten. Het belangrijkste is dat we komend schooljaar in de volledige bezetting door kunnen gaan! Dit betekent dat we in 2014-2015 volledig inzetbaar blijven om alle vragen van scholen te beantwoorden.
Oproep Kunst en Autisme, Autisme in Kunst
In het Samenwerkings Verband Autisme Zuidoost Brabant (SVA) werken ruim 40 organisaties samen die hulp bieden aan mensen met autisme. Om een positiever en breder beeld van autisme te laten zien, met daarbij de talenten van mensen met autisme, wordt een tentoonstelling georganiseerd door het SVA. Zij zoeken daarvoor kunstenaars. Je kunt je hiervoor nog inschrijven.
artikel:pASSend Voortgezet Onderwijs
"De Landelijke Beroepsvereniging voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO) biedt landelijke vertegenwoordiging en ondersteuning aan iedereen die werkt aan de verbetering van kennisoverdracht en interactie tussen leraar en leerling". Zij geven het magazine Beter Begeleiding uit. Het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant is door de LBBO benaderd om een artikel te schrijven over "Passend Voortgezet Onderwijs". Het artikel is opgenomen in de uitgave van april 2014.
Autisme Spectrum Stoornis in DSM-5
In april 2014 is de Nederlandse vertaling van het nieuwe handboek voor psychiatrie, de DSM-5 gepresenteerd. In dit handboek voor psychiaters staat welke diagnoses er zijn in de psychiatrie en op grond van welke criteria die gesteld kunnen worden. In deze vijfde versie verandert er veel voor de diagnose autisme. De diagnoses PDD-NOS, Asperger en Klassiek Autisme komen nu onder één gezamenlijke noemer: Autisme Spectrum Stoornis (ASS).
> TOON AL HET NIEUWS