blok_shadow_vervolg.png (698 bytes)

Landelijk Netwerk Autisme

Eind 2001 is op initiatief van het Ministerie van OCW het Landelijk Netwerk Autisme (LNA) van start gegaan. De reden van dit initiatief ligt in het feit dat leerlingen met een vorm van autisme op bijna alle reguliere en speciale scholen voorkomen. Het LNA verzamelt informatie over aantallen en kenmerken van leerlingen met autisme.

Waarom Autisme Steunpunten?

In Autisme Steunpunten wordt deskundigheid gebundeld en verder verspreid. Leerlingen met autisme verwerken informatie anders dan leerlingen zonder deze stoornis. Om leerlingen met autisme goed onderwijs te kunnen bieden is het nodig dat leerkrachten, mentoren (en medeleerlingen) weten wat autisme is en hoe je daar mee om kunt gaan. In onderwijs en zorg werken veel mensen die deskundig zijn op dit gebied.

Regionale Autisme Steunpunten

Onder leiding van het LNA zijn regionale autisme steunpunten gestart. Sinds 1 augustus 2003 kunnen scholen die behoefte hebben aan informatie of ondersteuning op het gebied van autisme contact opnemen met een steunpunt autisme in de regio. In ieder Regionaal Expertise Centrum (REC) is een steunpunt autisme ingericht.

Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant

In Zuidoost-Brabant heef het Autisme Steunpunt zich ontwikkeld tot een steunpunt vanuit REC 2 en 3. Het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant hoort bij de Externe Dienstverlening van de Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven. Door die situatie zal er steeds beter vanuit een brede kennis en ervaring ondersteuning aan leerlingen en ouders geboden kunnen worden. In de praktijk blijk dat ouders en medewerkers van scholen behoefte hebben aan 1 loket, waar zij met hun vragen betreffende onderwijs aan leerlingen met autisme terecht kunnen.

TELEFONISCH SPREEKUUR

Telefonisch spreekuur: dinsdag en donderdag van 9-12 uur:
06-4705 14 91
(m.u.v. schoolvakanties)
Mailen kan ook.

Laatste nieuws

Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant gaat door!
Op 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs van kracht. Door de verandering van regelgeving en geldstromen, die daardoor ontstaat, is er onduidelijkheid ontstaan over het voortbestaan van de Steunpunten Autisme in alle regio’s. Voor de regio Zuidoost-Brabant is er wel duidelijkheid gekomen: Het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant gaat na 1 augustus 2014 door met alle activiteiten!
Week van Passend Onderwijs
Passend Onderwijs gaat van start op 1 augustus 2014. Alle betrokkenen in het regulier en het speciaal onderwijs bereiden zich daar op voor. De inrichting van de SamenWerkingsVerbanden en de Instellingen in oprichting wordt steeds concreter. Scholen werken hard aan de inhoudelijke uitwerking. Als Autisme Steunpunt dragen wij daaraan bij.
Autismeweek 2014 : "Ontmoet Autisme"
Van 29 maart t/m 5 april 2014 wordt voor de vijfde keer de Nederlandse Autismeweek georganiseerd. De week heeft als thema: “Ontmoet Autisme” . Tijdens de Autismeweek worden er verschillende activiteiten georganiseerd in de regio.
> TOON AL HET NIEUWS