blok_shadow_vervolg.png (698 bytes)

Nieuws

24-06-2015

Het Digitaal Loket van SSOE

SSOE, uw partner in expertise
Ook in het nieuwe schooljaar is het eerste consult gratis! Maakt u zich zorgen over een kind of jongere in uw groep? Heeft u behoefte aan iemand met specifieke expertise die met u meedenkt of meekijkt?  Lees meer >
23-06-2015

Blended Learning of Classroom learning?

Het Autisme Steunpunt start volgend schooljaar met het geven van blended autismecursussen voor het primair en voortgezet onderwijs. Dit is een combinatie van face-to-face en online leren. Daarnaast start ook onze classroom cursus met face-to-face leren in september. Wanneer kiest u voor blended learning en wanneer voor classroom learning? Lees meer >
23-06-2015

Cursussen en Studiedagen in 2015-2016

Professionalisering is belangrijk om de veranderende vragen die Passend Onderwijs aan u stelt te kunnen beantwoorden. Lees hier welke cursussen en studiedagen wij gepland hebben voor komend schooljaar.  Lees meer >
22-06-2015

Geplande activiteiten eind schooljaar 2014-2015 en begin schooljaar 2015-2016

Het einde van het schooljaar is in zicht. Wij willen u graag ondersteunen bij alles wat te maken heeft met het onderwijs aan leerlingen met een autismespectrumstoornis. Wij zetten onze geplande activiteiten voor schooljaar 2015-2016 op een rijtje. Mail of bel ons via de contactgegevens op de site om al uw vragen te stellen. Wij bespreken dan graag wat we voor u kunnen betekenen. Lees meer >
03-03-2015

Nieuw: downloads en ervaringen op de site

Op de site bieden we nu ook ervaringsverhalen en interessante downloads aan. Lees meer >
02-03-2015

Nieuwe medewerker: Dana van den Dungen

Binnen het Autisme Steunpunt wisselen we van bezetting. Dana van den Dungen zal het ziekteverlof van Eric Wichers invullen. Lees meer >
02-03-2015

Het Autisme Steunpunt en de Samenwerkingsverbanden in Eindhoven en Helmond

Met de wet Passend Onderwijs is de directe financiering van de Autisme Steunpunten vanuit de overheid komen te vervallen. Landelijk betekende dat dat verschillende steunpunten verdwenen. De Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven (SSOE), waar het Steunpunt Zuidoost-Brabant onder valt, wil dat de expertise over autisme en onderwijs behouden blijft en uitgebreid wordt. Daarom blijft zij investeren in het Steunpunt. In een regio waar veel aandacht is voor mensen met ASS, mag dit niet verdwijnen. Zo houdt SSOE met haar scholen en het steunpunt een breed pakket aan expertise op het gebied van autismespectrumstoornissen, bewegen, gedrag en communicatie . Lees meer >
10-11-2014

Sociaal op Stap

De site en de app van SociaalOpStap zijn vernieuwd. SociaalOpStap is de website met verhalen en stappenplannen om jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) te ondersteunen in sociale situaties.  Lees meer >
10-11-2014

Managementsessie: Zorg voor Structuur

Op 30 september jl. hebben we de laatste van vier bijeenkomsten van de managementsessie “Zorg voor Structuur” voor de vier scholen van IVO Deurne afgerond. Op 16 september zijn we begonnen op het Alfrink College. De volgende 3 bijeenkomsten hebben plaatsgevonden op het Hub van Doorne College, het Peelland College en VSO De Sprong. Deze opdracht heeft het Steunpunt gekregen in het kader van een pilot die het SWV Helmond-Peelland VO wilde uitvoeren.  Lees meer >
10-11-2014

Scholing “Leerlingen met ASS in het onderwijs” gestart

Dinsdag 16 september jl. is de scholing “Leerlingen met autismespectrumstoornissen in het onderwijs” gestart. De groep bestaat uit leerkrachten en leerlingbegeleiders uit het reguliere Voorgezet Onderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs. We zijn de eerste avond gestart met de basiskennis over autismespectrumstoornissen.  Lees meer >

TELEFONISCH SPREEKUUR

Telefonisch spreekuur: dinsdag en donderdag van 9-12 uur:
06-4705 14 91
(m.u.v. schoolvakanties)
Mailen kan ook.

Laatste nieuws

Het Digitaal Loket van SSOE
SSOE, uw partner in expertise
Ook in het nieuwe schooljaar is het eerste consult gratis! Maakt u zich zorgen over een kind of jongere in uw groep? Heeft u behoefte aan iemand met specifieke expertise die met u meedenkt of meekijkt?
Blended Learning of Classroom learning?
Het Autisme Steunpunt start volgend schooljaar met het geven van blended autismecursussen voor het primair en voortgezet onderwijs. Dit is een combinatie van face-to-face en online leren. Daarnaast start ook onze classroom cursus met face-to-face leren in september. Wanneer kiest u voor blended learning en wanneer voor classroom learning?
Cursussen en Studiedagen in 2015-2016
Professionalisering is belangrijk om de veranderende vragen die Passend Onderwijs aan u stelt te kunnen beantwoorden. Lees hier welke cursussen en studiedagen wij gepland hebben voor komend schooljaar.
Geplande activiteiten eind schooljaar 2014-2015 en begin schooljaar 2015-2016
Het einde van het schooljaar is in zicht. Wij willen u graag ondersteunen bij alles wat te maken heeft met het onderwijs aan leerlingen met een autismespectrumstoornis. Wij zetten onze geplande activiteiten voor schooljaar 2015-2016 op een rijtje. Mail of bel ons via de contactgegevens op de site om al uw vragen te stellen. Wij bespreken dan graag wat we voor u kunnen betekenen.
> TOON AL HET NIEUWS