blok_shadow_vervolg.png (698 bytes)

Nieuws

15-10-2015

'Een levensbrede aanpak bij autisme'

In het programma 'Vanuit autisme bekeken' werken professionals met én zonder autisme samen om een beweging in gang te zetten om anders naar autisme te kijken. Dit doen zij onder andere door kennis over en begrip voor autisme te vergroten. Meer participatie, meer levensgeluk en forse besparingen. Elke euro die een gemeente investeert in een nieuwe ‘levensbrede aanpak’ bij autisme brengt er vier op. Dit blijkt uit de maatschappelijke businesscase uitgevoerd in opdracht van de werkgroep 'Vanuit autisme bekeken'. Lees hier het persbericht en download het rapport. Lees meer >
14-10-2015

Workshop 'pASSend onderwijs' op congres in Malle

Op 17 en 18 september j.l. was de jaarlijkse Inservice Autisme in Malle (België). Binnen en buitenlandse sprekers spraken over diverse onderwerpen en projecten rondom autisme. Het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant verzorgde op beide dagen een workshop met als onderwerp: ‘Autisme en pASSend onderwijs’ Lees meer >
14-10-2015

Nieuwe ervaringen en download

Onder het kopje 'Ervaringen' vertelt een leerkracht/orthopedagoog SO over het Autisme Belevings Circuit. Een ib-er PO vertelt over 2 studiemiddagen die haar team met het Steunpunt gedaan heeft. Ook bij 'Bronnen-Downloads' is nieuwe informatie toegevoegd. Lees meer >
14-10-2015

Nieuwe data scholingen

De aangekondigde scholingen van dit najaar zullen later in het jaar van start gaan. Lees meer >
24-09-2015

Scholing "Autisme in het voortgezet onderwijs" op Youtube!

scholing "Autisme in het voortgezet onderwijs" op Youtube! Bekijk de demo. Lees meer >
09-09-2015

Het Autisme Steunpunt in 2015-2016

Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan. Passend Onderwijs zal steeds verder uitgewerkt worden en betekenis krijgen voor leerlingen, ouders en scholen. Het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant wil u daarbij graag van dienst zijn. Lees hier wat we onder andere gaan doen. Lees meer >
15-07-2015

Eric Wichers neemt afscheid

Na vele jaren werkzaam te zijn geweest voor de Taalbrug en het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant neemt Eric Wichers dit schooljaar afscheid.  Lees meer >
15-07-2015

Scholingen en Studiedagen in 2015-2016

Professionalisering is belangrijk om de veranderende vragen die Passend Onderwijs aan u stelt te kunnen beantwoorden. Lees hier welke scholingen en studiedagen wij gepland hebben voor komend schooljaar.  Lees meer >
25-06-2015

Het Autisme Steunpunt in Passend onderwijs

Het afgelopen jaar hebben we als Autisme Steunpunt kunnen laten zien dat we een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan Passend Onderwijs voor leerlingen met autismespectrumstoornissen (ASS), hun docenten, scholen en samenwerkingsverbanden. Dit werd mogelijk gemaakt door SSOE, de Samenwerkingsverbanden PO en VO van Eindhoven en Helmond, de Taalbrug en de mensen die gebruik maakten van onze diensten. Zij zien het belang van Autisme expertise in het onderwijs.  Lees meer >
24-06-2015

Het Digitaal Loket van SSOE

SSOE, uw partner in expertise
Ook in het nieuwe schooljaar is het eerste consult gratis! Maakt u zich zorgen over een kind of jongere in uw groep? Heeft u behoefte aan iemand met specifieke expertise die met u meedenkt of meekijkt?  Lees meer >

TELEFONISCH SPREEKUUR

Telefonisch spreekuur: dinsdag en donderdag van 9-12 uur:
06-4705 14 91
(m.u.v. schoolvakanties)
Mailen kan ook.

Laatste nieuws

'Een levensbrede aanpak bij autisme'
In het programma 'Vanuit autisme bekeken' werken professionals met én zonder autisme samen om een beweging in gang te zetten om anders naar autisme te kijken. Dit doen zij onder andere door kennis over en begrip voor autisme te vergroten. Meer participatie, meer levensgeluk en forse besparingen. Elke euro die een gemeente investeert in een nieuwe ‘levensbrede aanpak’ bij autisme brengt er vier op. Dit blijkt uit de maatschappelijke businesscase uitgevoerd in opdracht van de werkgroep 'Vanuit autisme bekeken'. Lees hier het persbericht en download het rapport.
Workshop 'pASSend onderwijs' op congres in Malle
Op 17 en 18 september j.l. was de jaarlijkse Inservice Autisme in Malle (België). Binnen en buitenlandse sprekers spraken over diverse onderwerpen en projecten rondom autisme. Het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant verzorgde op beide dagen een workshop met als onderwerp: ‘Autisme en pASSend onderwijs’
nieuwe ervaringen en download
Onder het kopje 'Ervaringen' vertelt een leerkracht/orthopedagoog SO over het Autisme Belevings Circuit. Een ib-er PO vertelt over 2 studiemiddagen die haar team met het Steunpunt gedaan heeft. Ook bij 'Bronnen-Downloads' is nieuwe informatie toegevoegd.
Nieuwe data scholingen
De aangekondigde scholingen van dit najaar zullen later in het jaar van start gaan.
> TOON AL HET NIEUWS