blok_shadow_vervolg.png (698 bytes)

Nieuws

29-08-2014

Passend Onderwijs is begonnen!

Passend Onderwijs is begonnen! Het Autisme Steunpunt staat klaar om u daarbij te ondersteunen: alle leerlingen, scholen, besturen en samenwerkingsverbanden en ouders. Lees meer >
29-08-2014

Scholing en studiedagen 2014-2015

Deskundigheidsbevordering is belangrijk om de veranderende vragen die Passend Onderwijs aan u stelt te kunnen beantwoorden. Lees hier welke scholing en studiemiddag wij gepland hebben voor komend schooljaar.  Lees meer >
29-08-2014

Nieuw huisnummer

Het postadres van het steunpunt is veranderd: huisnummer 4 is vervangen door 3. Verder is alles hetzelfde gebleven. Lees meer >
04-07-2014

Wat gaan we doen in 2014-2015?

In deze laatste nieuwsbrief van dit schooljaar willen wij u informeren over wat u het komende schooljaar van het Steunpunt mag verwachten. Het belangrijkste is dat we komend schooljaar in de volledige bezetting door kunnen gaan! Dit betekent dat we in 2014-2015 volledig inzetbaar blijven om alle vragen van scholen te beantwoorden. Lees meer >
27-05-2014

Oproep Kunst en Autisme, Autisme in Kunst

In het Samenwerkings Verband Autisme Zuidoost Brabant (SVA) werken ruim 40 organisaties samen die hulp bieden aan mensen met autisme. Om een positiever en breder beeld van autisme te laten zien, met daarbij de talenten van mensen met autisme, wordt een tentoonstelling georganiseerd door het SVA. Zij zoeken daarvoor kunstenaars. Je kunt je hiervoor nog inschrijven. Lees meer >
15-05-2014

Artikel:pASSend Voortgezet Onderwijs

"De Landelijke Beroepsvereniging voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO) biedt landelijke vertegenwoordiging en ondersteuning aan iedereen die werkt aan de verbetering van kennisoverdracht en interactie tussen leraar en leerling". Zij geven het magazine Beter Begeleiding uit. Het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant is door de LBBO benaderd om een artikel te schrijven over "Passend Voortgezet Onderwijs". Het artikel is opgenomen in de uitgave van april 2014.  Lees meer >
14-05-2014

Autisme Spectrum Stoornis in DSM-5

In april 2014 is de Nederlandse vertaling van het nieuwe handboek voor psychiatrie, de DSM-5 gepresenteerd. In dit handboek voor psychiaters staat welke diagnoses er zijn in de psychiatrie en op grond van welke criteria die gesteld kunnen worden. In deze vijfde versie verandert er veel voor de diagnose autisme. De diagnoses PDD-NOS, Asperger en Klassiek Autisme komen nu onder één gezamenlijke noemer: Autisme Spectrum Stoornis (ASS).  Lees meer >
14-05-2014

Het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant in 2014-2015

Vanaf 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs van kracht. Door de veranderende geldstromen is er onduidelijkheid ontstaan over het voortbestaan van de Steunpunten Autisme in alle regio’s. Ook in onze regio zullen zaken gaan veranderen. Hoe dit er precies gaat uitzien in nu nog niet bekent. Dit leidt tot onduidelijkheden en vragen.We willen u informeren over de stand van zaken. Lees meer >
16-03-2014

Week van Passend Onderwijs

Passend Onderwijs gaat van start op 1 augustus 2014. Alle betrokkenen in het regulier en het speciaal onderwijs bereiden zich daar op voor. De inrichting van de SamenWerkingsVerbanden en de Instellingen in oprichting wordt steeds concreter. Scholen werken hard aan de inhoudelijke uitwerking. Als Autisme Steunpunt dragen wij daaraan bij. Lees meer >
15-03-2014

Autismeweek 2014 : "Ontmoet Autisme"

Van 29 maart t/m 5 april 2014 wordt voor de vijfde keer de Nederlandse Autismeweek georganiseerd. De week heeft als thema: “Ontmoet Autisme” . Tijdens de Autismeweek worden er verschillende activiteiten georganiseerd in de regio.  Lees meer >

TELEFONISCH SPREEKUUR

Telefonisch spreekuur: dinsdag en donderdag van 9-12 uur:
06-4705 14 91
(m.u.v. schoolvakanties)
Mailen kan ook.

Laatste nieuws

Passend Onderwijs is begonnen!
Passend Onderwijs is begonnen! Het Autisme Steunpunt staat klaar om u daarbij te ondersteunen: alle leerlingen, scholen, besturen en samenwerkingsverbanden en ouders.
Scholing en studiedagen 2014-2015
Deskundigheidsbevordering is belangrijk om de veranderende vragen die Passend Onderwijs aan u stelt te kunnen beantwoorden. Lees hier welke scholing en studiemiddag wij gepland hebben voor komend schooljaar.
Nieuw huisnummer
Het postadres van het steunpunt is veranderd: huisnummer 4 is vervangen door 3. Verder is alles hetzelfde gebleven.
Wat gaan we doen in 2014-2015?
In deze laatste nieuwsbrief van dit schooljaar willen wij u informeren over wat u het komende schooljaar van het Steunpunt mag verwachten. Het belangrijkste is dat we komend schooljaar in de volledige bezetting door kunnen gaan! Dit betekent dat we in 2014-2015 volledig inzetbaar blijven om alle vragen van scholen te beantwoorden.
> TOON AL HET NIEUWS