blok_shadow_vervolg.png (698 bytes)

Nieuws

06-01-2015

Geplande activiteiten tweede helft schooljaar 2014-2015

De tweede helft van het schooljaar is begonnen. Wij willen u graag ondersteunen bij alles wat te maken heeft met het onderwijs aan leerlingen met een autismespectrumstoornis. Wij zetten onze geplande activiteiten nog eens voor u op een rijtje. Mail of bel ons via de contactgegevens op de site om al uw vragen te stellen. Wij bespreken dan graag wat we voor u kunnen betekenen. Lees meer >
10-11-2014

Sociaal op Stap

De site en de app van SociaalOpStap zijn vernieuwd. SociaalOpStap is de website met verhalen en stappenplannen om jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) te ondersteunen in sociale situaties.  Lees meer >
10-11-2014

Managementsessie: Zorg voor Structuur

Op 30 september jl. hebben we de laatste van vier bijeenkomsten van de managementsessie “Zorg voor Structuur” voor de vier scholen van IVO Deurne afgerond. Op 16 september zijn we begonnen op het Alfrink College. De volgende 3 bijeenkomsten hebben plaatsgevonden op het Hub van Doorne College, het Peelland College en VSO De Sprong. Deze opdracht heeft het Steunpunt gekregen in het kader van een pilot die het SWV Helmond-Peelland VO wilde uitvoeren.  Lees meer >
10-11-2014

Scholing “Leerlingen met ASS in het onderwijs” gestart

Dinsdag 16 september jl. is de scholing “Leerlingen met autismespectrumstoornissen in het onderwijs” gestart. De groep bestaat uit leerkrachten en leerlingbegeleiders uit het reguliere Voorgezet Onderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs. We zijn de eerste avond gestart met de basiskennis over autismespectrumstoornissen.  Lees meer >
29-08-2014

Passend Onderwijs is begonnen!

Passend Onderwijs is begonnen! Het Autisme Steunpunt staat klaar om u daarbij te ondersteunen: alle leerlingen, scholen, besturen en samenwerkingsverbanden en ouders. Lees meer >
29-08-2014

Scholing en studiedagen 2014-2015

Deskundigheidsbevordering is belangrijk om de veranderende vragen die Passend Onderwijs aan u stelt te kunnen beantwoorden. Lees hier welke scholing en studiemiddag wij gepland hebben voor komend schooljaar.  Lees meer >
29-08-2014

Nieuw huisnummer

Het postadres van het steunpunt is veranderd: huisnummer 4 is vervangen door 3. Verder is alles hetzelfde gebleven. Lees meer >
04-07-2014

Wat gaan we doen in 2014-2015?

In deze laatste nieuwsbrief van dit schooljaar willen wij u informeren over wat u het komende schooljaar van het Steunpunt mag verwachten. Het belangrijkste is dat we komend schooljaar in de volledige bezetting door kunnen gaan! Dit betekent dat we in 2014-2015 volledig inzetbaar blijven om alle vragen van scholen te beantwoorden. Lees meer >
27-05-2014

Oproep Kunst en Autisme, Autisme in Kunst

In het Samenwerkings Verband Autisme Zuidoost Brabant (SVA) werken ruim 40 organisaties samen die hulp bieden aan mensen met autisme. Om een positiever en breder beeld van autisme te laten zien, met daarbij de talenten van mensen met autisme, wordt een tentoonstelling georganiseerd door het SVA. Zij zoeken daarvoor kunstenaars. Je kunt je hiervoor nog inschrijven. Lees meer >
15-05-2014

Artikel:pASSend Voortgezet Onderwijs

"De Landelijke Beroepsvereniging voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO) biedt landelijke vertegenwoordiging en ondersteuning aan iedereen die werkt aan de verbetering van kennisoverdracht en interactie tussen leraar en leerling". Zij geven het magazine Beter Begeleiding uit. Het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant is door de LBBO benaderd om een artikel te schrijven over "Passend Voortgezet Onderwijs". Het artikel is opgenomen in de uitgave van april 2014.  Lees meer >

TELEFONISCH SPREEKUUR

Telefonisch spreekuur: dinsdag en donderdag van 9-12 uur:
06-4705 14 91
(m.u.v. schoolvakanties)
Mailen kan ook.

Laatste nieuws

geplande activiteiten tweede helft schooljaar 2014-2015
De tweede helft van het schooljaar is begonnen. Wij willen u graag ondersteunen bij alles wat te maken heeft met het onderwijs aan leerlingen met een autismespectrumstoornis. Wij zetten onze geplande activiteiten nog eens voor u op een rijtje. Mail of bel ons via de contactgegevens op de site om al uw vragen te stellen. Wij bespreken dan graag wat we voor u kunnen betekenen.
Sociaal op Stap
De site en de app van SociaalOpStap zijn vernieuwd. SociaalOpStap is de website met verhalen en stappenplannen om jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) te ondersteunen in sociale situaties.
Managementsessie: Zorg voor Structuur
Op 30 september jl. hebben we de laatste van vier bijeenkomsten van de managementsessie “Zorg voor Structuur” voor de vier scholen van IVO Deurne afgerond. Op 16 september zijn we begonnen op het Alfrink College. De volgende 3 bijeenkomsten hebben plaatsgevonden op het Hub van Doorne College, het Peelland College en VSO De Sprong. Deze opdracht heeft het Steunpunt gekregen in het kader van een pilot die het SWV Helmond-Peelland VO wilde uitvoeren.
Scholing “Leerlingen met ASS in het onderwijs” gestart
Dinsdag 16 september jl. is de scholing “Leerlingen met autismespectrumstoornissen in het onderwijs” gestart. De groep bestaat uit leerkrachten en leerlingbegeleiders uit het reguliere Voorgezet Onderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs. We zijn de eerste avond gestart met de basiskennis over autismespectrumstoornissen.
> TOON AL HET NIEUWS