blok_shadow_vervolg.png (698 bytes)

Agenda

TELEFONISCH SPREEKUUR

Telefonisch spreekuur: dinsdag en donderdag van 9-12 uur:
06-4705 14 91
(m.u.v. schoolvakanties)
Mailen kan ook.

Laatste nieuws

Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant gaat door!
Op 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs van kracht. Door de verandering van regelgeving en geldstromen, die daardoor ontstaat, is er onduidelijkheid ontstaan over het voortbestaan van de Steunpunten Autisme in alle regio’s. Voor de regio Zuidoost-Brabant is er wel duidelijkheid gekomen: Het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant gaat na 1 augustus 2014 door met alle activiteiten!
Week van Passend Onderwijs
Passend Onderwijs gaat van start op 1 augustus 2014. Alle betrokkenen in het regulier en het speciaal onderwijs bereiden zich daar op voor. De inrichting van de SamenWerkingsVerbanden en de Instellingen in oprichting wordt steeds concreter. Scholen werken hard aan de inhoudelijke uitwerking. Als Autisme Steunpunt dragen wij daaraan bij.
Autismeweek 2014 : "Ontmoet Autisme"
Van 29 maart t/m 5 april 2014 wordt voor de vijfde keer de Nederlandse Autismeweek georganiseerd. De week heeft als thema: “Ontmoet Autisme” . Tijdens de Autismeweek worden er verschillende activiteiten georganiseerd in de regio.
> TOON AL HET NIEUWS